Smartare än en femteklassare

Smartare än en femteklassare är ett familjeunderhållande frågesportspel på SVT. Det är baserat på det amerikanska frågesportprogrammet, “Are You Smarter Than a 5th Grader?”. Lasse Kronér är programledaren och programmet började sändas i SVT1 år 2011, den 19:e mars. Den andra säsongen sändes 2012, den tredje säsongen sändes 2013 och den femte säsongen sändes under våren 2015.

Programmet är uppbyggt på det sättet att vuxna möter femteklassare och ställs allmänbildande frågor som den svenska grundskolans skolår fem brukar läras. De tävlande är oftast människor som har sökt till programmet, men den händer omaxresdefault (1)ckså att kändisar bjuds till programmet. Bland de kändisar som har deltagit i programmet är programledaren Rickard Olsson och politikern Jan Björklund. Det händer även att en slumpvis vald person från publiken får tävla.

Programidén är att en vuxen ska välja fritt bland tio ämnen och besvarar muntligt frågor tagna ur läroböcker från årskurs ett till fem. Den tävlande kan ta hjälp av ett barn i programmets “skolklass”, med elever från femte årskursen i grundskolan som skriftligt besvarar samma frågor. Vinststegen i programmen avgör hur mycket pengar varje fråga är värd. Ju svårare eller krångligare frågan är desto mer värd blir den. För att deltagaren ska kunna få den högsta vinsten måste alla ämnen genomföras samt en finalfråga. Den högsta vinsten är 250 000 kr och när den tävlande har nått säkerhetsnivån är den garanterad att vinna 20 000 kr oavsett hur det går.

Den tävlande personen kan också välja att hoppa av när som helst i spelet och behålla den intjänade summan. Just det alternativet kan vara säkrare när deltagaren inte vill förlora sina pengar och är osäker på det kommande ämnet. Det är också så att om den tävlande inte kan svara rätt på frågan eller hoppa av måste den se in i TV-kameran och säga “Jag är inte smartare än en femteklassare”.