Vem vet mest?

maxresdefaultVem vet mest är namnet på den svenska versionen av det brittiska programmet “Fifteen to One”, som sändes mellan åren 1989 till 2003. Programmet sänds på TV2 med Rickard Olsson som programledare. Det är ett allmänbildande frågesportspel där åtta personer tävlar och endast tre går till finalen. Från måndag till torsdag tävlar deltagarna, men på fredagsfinalen går två vidare och den som får högst poäng under måndag till torsdag får en extra lampa på fredagsfinalen. Just när det gäller lamporna släcks en om deltagaren svarar fel, men med ett extra ljus skulle de inte riskera lika mycket om de skulle svara fel med tanke på att varje deltagare har fyra lampor. När de alla släcks är deltagaren ur tävlingen.

Vem vet mest är uppdelat i tre ronder. I början av spelet har varje deltagare två tända lampor. I rond ett får alla deltagare svara på tre frågor. Svarar deltagaren rätt på alla går den vidare till nästa rond. Samma sak gäller när deltagaren svarar rätt på endast två eller en fråga. Skulle deltagaren svara fel på alla åker den ur spelet och går inte vidare i nästa rond. I rond 2 har alla kvarvarande deltagare en lämpa tänd och programledaren ställer en fråga till en slumpmässigt vald person och skulle denne svara fel går en ny fråga till nästa deltagare i nummerordningen. Den som först svarar rätt får fördelen att kunna bestämma vilken deltagare som ska svara på nästa fråga. Skulle deltagaren svara fel åker den ut ur spelet, medan den som har fördelen att välja vem det är som ska tillfrågas fortfarande är med och kan skicka över turen till någon annan.

När det gäller finalen är det som tidigare nämnt bara tre som går vidare. De upptända lamporna omvandlas till poäng och istället för att programledaren ställer frågor till varje deltagare ställs frågan och den som trycker på knappen får svara. För varje rätt svar får deltagaren 10 poäng. Skulle den som trycker först på knappen svara fel på frågan får resterande deltagare 10 poäng.